Právní informace

Tento otisk byl naposledy aktualizován dne 28. prosince 2021.

Vlastníkem tohoto webu je:

RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED
71-75 Shelton Street, Covent Garden, Londýn, Anglie, WC2H 9JQ
Koordinátorka: Ivana Durgarian email: privacy@scubadivermag.com
Telefonní číslo: 0800 069 8140

DIČ: GB260482415

Právní zástupci společnosti RORK MEDIA LIMITED RORK MEDIA LIMITED:

ARNOLD, Ross

1. Obecný

1.1 Jsme registrováni u společnosti s ručením omezeným pod licenčním nebo registračním číslem:

10564639

1.2 V souladu s Nařízením o online řešení sporů ve spotřebitelských záležitostech (Nařízení ODR):

Rádi bychom vás informovali o možnosti spotřebitelů podávat stížnosti na platformu Evropské komise pro online řešení sporů, kterou lze nalézt na následující adrese URL: ec.europa.eu/odr

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit postupů řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím výborem.